FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jakub z benátok

Jakub z Benátok

- prekladateľ Aristotelových spisov Analytiky, Topiky a O sofistických dôka- zoch z gréčtiny do latinčiny v roku 1128.