FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Ja transcendentálne (kant, j.)

ja transcendentálne ( Kant, I.)

- ono ja, ktoré si predstavuje empirické ja, poznáva ho a posudzuje. Empirické ja vždy už predpokladá toto transcendentálne, neempirické ja ( L55; 126).