FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Izolacionizmus

izolacionizmus (fr.)

- politika štátov zaujímajúcich postoj neúčasti na medzinárodných udalostiach.