FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Islam - doktrína

islam - doktrína

Doktrína islamu má tri hlavné súčasti: dogmu, mravy a službu Bohu.

a) Dogma: Viera v jediného Boha, prorokov, zoslané knihy, andelov a súdny deň.

b) Mravy: vernosť, pravdovravnosť, čestnosť, hrdinstvo, dobré konanie a zaobchádzanie.

c) Služba Bohu: výroky a činy, ktorými sa človek približuje k Bohu, t. j. modlitba, náboženská daň, pôst, vyročná púť, džihád a ďalšie povinnosti, ktoré prikázal Boh svojím služobníkom ( L527;42).