FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ironizmus

ironizmus

- variant pragmatizmu vytvorený R. Rortym: človek disponuje hraničným definičným slovníkom tvoriacim súbor používaných slov, ktorými ospravedlňuje svoje činy, presvedčenie a život; hraničným sa tento slovník stáva v okamihu jeho spochybnenia zvonku, vtedy, keď jeho používateľ stratí schopnosť argumentovať. Niet univerzálneho slovníka (vedy, filozofie, politiky), ktorý by obsahoval všetky hraničné definičné slovníky a filozofii neprináleží dajaký vysadný nárok na odhalenie takéhoto slovníka. Ironik sa snaží skôr minimalizovať utrpenie, deliť moc a čo najviac rehabilitovať solidaritu.