FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Iredentizmus

iredentizmus (z tal. terra irredenta - zem neoslobodená)

- v 2. polovici 19. stor. talianske nacionalistické hnutie, ktorého cieľom bolo pripojenie území obývaných Talianmi, ale tvoriacich súčasť iných štátov (najmä Rakúsko-Uhorska), k talianskemu kráľovstvu; neskôr akékoľvek nacionálne hnutie, ktoré sa snaží pripojiť k určitému národnému štátu územie s národnostnou menšinou rovnakého pôvodu, žijúcou v inom štáte ( L647;48).