FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inžinierstvo softverové

inžinierstvo softverové

- aplikácia princípov, metód a techník pri navrhovaní a implemetácii počítačovych programov.