FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Involúcia

involúcia

- obdobie od 50. roku života človeka, kedy dochádza k pozvolným zmenám osobnosti, mení sa povaha, zvyšuje sa reaktvita, ľahšie môže dochádzať k reakciám na pôsobenie vonkajších vplyvov, zvýrazňujú sa egocentrické prejavy, sú sklony k bilancovaniu vlastného života. Tieto zmeny postupne prerastajú do stareckých zmien ( L620;278-279).