FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intonácia

intonácia

- 1. hud. správne nasadenie výąky tónu hlasu alebo hudobného nástroja; úvodná čas» liturgického spevu; súhrn príznačných čřt hudby určitého okruhu (národa, hudobného druhu); 2. lingv. zvukové vlnenie (klesanie, stúpanie) základného tónu pri rečovom prejave ( L715;296).