FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interpretácia (sémantika logická)

interpretácia ( sémantika logická)

- pripisovanie významom základným výrazom kalkulu, v dôsledku čoho dostávajú zmysel všetky správne utvorené výrazy daného kalkulu. Interpretovaný kalkul je teda formalizovaný jazyk, v ktorom sa formulujú rozličné zmysluplné výroky. Formálnu definíciu interpretácie možno podať pomocou pojmu modelu (190): interpretáciou kalkulu sa nazýva vyčlenený alebo zámerne utvorený model. Pomocou pojmu interpretácie sa zase definuje pojem logickej pravdivosti, faktovej pravdivosti, analytického súdu a syntetického súdu ( L53;208-209).