FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Internalizmus - predstavitelia

internalizmus - predstavitelia

Kuhn, Th. S.
Koyré, A.

Putnam, H.