FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Internacionalizácia ekonomiky

internacionalizácia ekonomiky

- zmedzinárodňovanie ekonomiky, proces prerastania národnych reprodukčných procesov na články širšieho medzinárodného reprodukčného procesu vplyvom medzinárodnej deľby práce.