FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interfáza

interfáza

- obdobie medzi dvoma bunkovými deleniami; interkinéza ( L715;295).