FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intelektualizmus

intelektualizmus

- filozofické učenie, ktoré na rozdiel od voluntarizmu a emocionalizmu považuje za pôvod poznania predovšetkým racionálny stupeň procesu poznania; kladie dôraz na intelektuálne poznanie alebo odmieta voluntarizmus resp. romantizmus. Silný sklon k intelektualizmu mal novoveký racionalizmus ( Leibniz, Hegel).