FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inšpirácia

inšpirácia ( lat.)

- vnuknutie, popud k tvoreniu (obyčajne umeleckému); tvorivé nadšenie; tvorivá nálada ( L163;406). Inšpirácia je duševný stav zvlášť vhodný na rozličné druhy tvorivej činnosti ( L53;205).