FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inkorporovať

inkorporovať (lat.)

- včleňovať, včleniť, pripájať, pripojiť, zlučovať, zlúčiť.