FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Injekcia (teória množín)

injekcia ( teória množín)

- prosté zobrazenie = injektívne zobrazenie - zobrazenie í, o ktorom platí:

ak x í y , x í y a x Ř x , tak y Ř y
1 1 2 2 1 2 1 2