FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informit

INFORMIT

- Informatická hypertextová encyklopédia na báze programu CREDIT, súcasť SYSHEDITU. Informit možno priamo prepojiť s práve čítaným FILITOM.