FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia (voigt, v.)

informácia ( Voigt, V.)

- vysielanie správy bez prihliadnutia na percipienta, napr. slnečné žiarenie ( l1302;39).