FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia (teória informácie)

informácia (teória informácie)

- miera zmenšenia neurčitosti vo výskyte náhodnych udalostí (cf. L74;281).