FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia pertinentná

informácia pertinentná

- informácia, ktorá zodpovedá informačnej potrebe používateľa, ktorá sa vyznačuje pertinenciou ( L1092;13).