FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia estetická

informácia estetická

- informácia, na základe ktorej možno (re)kreovať estetický významový útvar.