FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia dokumentografická

informácia dokumentografická

- úplná alebo skrátená informácia o dokumente. Dokumentografické informácie sa získavajú v procese dokumentovej analýzy ( L1092;10).