FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informácia bibliografická

informácia bibliografická

- bibliografická správa, oznámenie, ktorého obsahom sú údaje o literatúre nevyhnutné z hľadiska jej identifikácie; nehmotný obsah vonkajších bibliografických výrazov (bibliografického jazyka, bibliografických údajov, záznamov ap.), ktorý možno presnejšie charakterizovať ako obsah (podstatu) bibliografického oznámenia.

Predmetom bibliografickej informácie sú bibliografické znaky bibliografických jednotiek ( L509;22).