FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Infantilizmus psychický

infantilizmus psychický

- citová a vôµová labilita s pretrvávaním detskej predstavivosti, nezrelosti správania, pri normálnom rozumovom vývoji ( L571;78).