FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Induktivizmus

induktivizmus = indukcionizmus

- smer/stanovisko vo filozofii vedy, podľa ktorého je indukcia základnou alebo jedinou metódou empirických vied a systém vedeckých metód sa sústreďuje okolo indukcie. Podobne ako jeho protipól - deduktivizmus - vychádza z predpokladu, že predmetom overovania možno urobiť jednotlivé hypotézy. V tomto zmysle patrí tak induktivizmus ako aj deduktivizmus k izolacionizmu ( L113;265).