FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Individualizácia

individualizácia

- oslobodenie sa od závislosti od druhých, od skupinovej podpory; u C. G. Junga je to proces uvedomovania si svojej vlastnej jedinečnosti ( L571;77).