FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Indiáni

Indiáni = Amerindovia

- praobyvatelstvo Ameriky ázijského mongoloidného pôvodu, ktoré Ameriku začalo osídľovať približne pred 40 000 - 45 000 rokmi cez Behringov prieliv, Aljašku a Aleutské ostrovy, pozdĺž pacifického pobrežia Severnej Ameriky sa dostali až do najjužnejších častí Južnej Ameriky. Sú tvorcami predkolumbovských kultúr.

Názov "Indiáni" vznikol chybne zo španielskeho slova "Indios" (=Ind, obyvateľ Indie), ktorý sa rozšíril po objavení Ameriky Španielmi domnievajúcimi sa, že priplávali do Indie. Meno sa natoľko vžilo, že správne označenie Amerindovia sa ešte neujalo ani vo vedeckej literatúre. Vznikol však samostatný vedný odbor - amerikanistika.

----------
Indiáni>