FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Indexikalita

indexikalita

- uchopiteľnosť významu prejavu spoločenského života, napr. jazyka, činnosti, interakcie atď., výlučne v danom situačnom kontexte.