FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Index citačný

index citačný

- register citačný - index obsahujúci mená autorov a názvy ich diel citovaných inými autormi s príslušnými bibliografickými odkazmi. Má obyčajne dve až tri zvláštne, avšak spolu súvisiace časti: zoznam citovanej literatúry, kde sú pri každej jednotlivej publikácii postupne zaznamenávané najstručnejšie bibliografické údaje o literatúre, v ktorej je citovaná, zoznam citujúcej literatúry, v ktorej sa uvádzajú bibliografické záznamy, ktorých citácie sa sledujú a prípadne permutovaný predmetový register zaznamenávajúci pri každom permutovanom páre predmetových termínov všetkých autorov, ktorí sú do citačného indexu zahrnutí a ktorí použili uvedené dvojice termínov v názve svojho diela.

Najvýznamnejším svetovým citačným indexom je americký Citačný register vedy - Science citation index (SCI) ( L509;69).