FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Imperializmus

imperializmus

- snaha veµmocí o roz¹irenie sféry vplyvu a moci.