FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Imperfektum

imperfektum (lat.)

- slovesný čas vyjadrujúci minulý dej trvací; súminulý čas; slovesný tvar pre minulý dej trvací.