FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Imanentný

imanentný (z lat.) imanentný (FT)

- jestvujúci alebo trvajúci v niečom, vnútorný, vlastný niečomu; tkvejúci v samej podstate vecí, týkajúci sa vnútornej stránky veci, majúci vnútornú súvislosť; vyplývajúci zo samej veci, z jej podstaty.