FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ignoratio elenchi

ignoratio elenchi (lat.)

- nepoznanie argumentu na vyvrátenie protikladného tvrdenia. Logická chyba v dôkaze, pomenovaná "zámena tézy" a spočívajúca v tom, že sa nedokazuje téza, ktorú treba dokázať, ale iná.