FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Identita národná

identita národná

- jednak sám fakt národa - územná celistvosť, spoločný jazyk, zvyklosti a kultura, ale aj vedomie o nich ako toho, čo určuje jednotlivé práva a väzby k tomuto národu. Podľa niektorých má toto vedomie vyjasniť a ospravedlniť spôsoby, akými sa ľudia združujú do užšieho spolužitia v rámci národa ( L111;75).