FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idealizmus subjektívny

idealizmus subjektívny

- filozofický smer, ktorého predstavitelia odmietajú oprávnenosť tézy o existencii objektívnej reality.