FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idealizmus nemecký

idealizmus nemecký = nemecký klasický idealizmus

- klasická etepa vývinu nemeckej filozofie; filozofia H"lderlina, Fichteho, Schellinga a Hegela, ktorí sa vracali spä» pred Kantov kritický idealizmus a opä» začali argumentova» metafyzicky.

---------------------
idealizmus nemecký>