FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Iberovia

Iberovia

- príslušníci starovekého národa v južnej a východnej Hispánii. Prišli zo severnej Afriky, v 3. stor. pred n. l. sa dostali do područia Kartáginčanov, neskôr Rimanov, ich zmiešaním s Keltmi vznikla keltiberská civilizácia ( L720; 285).