FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hypotéza - druhy/príklady

hypotéza - druhy/príklady

hypotéza Sapirova-Whorfova

mobilizmus