FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hypertext (kravčík, m.)

hypertext (Kravčík, M.)

- spôsob reprezentácie a správy nepravidelne štruktúrovaných informácií, ktoré sú organizované podľa významu do modulov. V jednom module býva obyčajne tlmočená ucelená myšlienka, vysvetlený určitý pojem, prípadne vyjadrená hierarchia pojmov. Moduly sú prepojené spojeniami, takže vytvárajú sieť.