FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hypertext - zoznam literatúry

hypertext - zoznam literatúry

Bush, V.: As We May Think, 1945
L1236

Conklin, J.: Hypertext: An introduction and Survey, 1987
L1235

Foss, C. L.: Tools for Reading and Browsing Hypertext, 1989
L1237

Hypertext a jeho aplikace. Sborník referátů z konference PROGRAMOVÁNÍ '95 konané ve dnech 30.-31. května 1995 v Ostravě pŕi pŕíležitosti výstavy COMPEX OSTRAVA '95, 1995
L1055

Kravčík, M. - Krištofičová, E. - Piaček, J.: Použitie hypertextových systémov CREDIT a INTERES, 1993
L656
Krištofičová, E.: Hypertext a autorské právo, 1994
L1043
Krištofičová, E.: Hypertext v službách špeciálnych oddelení knižníc, 1994 L1044
Krištofičová, E.: Hypertextové učebnice, ich tvorba a uplatnenie vo vzdelávaní, 1995
L1045
Krištofičová, E.: Praktické skúsenosti s využívaním hypertextu vo výučbovom procese, 1995
L1046
Krištofičová, E. - Piaček, J.: Hypertext - nová informačná technológia vzdelávania, 1993
L1049

Nielsen, J.: Hypertext and Hypermedia, 1990
L1069