FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hymnus

hymnus

- chválospev na oslavu, napr. chválospev na oslavu božstva; vokálna skladba s oslavným obsahom.