FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hyginus

Hyginus, sv. (asi 138 - asi 142)

- 9. pápež. Údaje o dĺžke jeho vlády sa rôznia, Liberiánsku katalóg zo 4. stor. uvádza, že trvala dvanasť rokov, no Euzébius a L829 uvádzajú hodnovernejšie štyri roky. Podľa L829 bol Grék pochádzajúci z Atén, ktorý bol predtým filozofom ( L712;10).