FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hydrosféra

hydrosféra

- súhrn vodstva na Zemi i v atmosfére vo všetkych tgroch skupenstvách. Z ceľkového bojemu sladká voda 2,77 %, z toho 77,6 % v ľadovcoch ( L715;271).