FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hydrológia

hydrológia

- veda o zákonitostiach časového a priestorového rozdelenia a obehu vody na Zemi a jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach ( L715;271).