FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hviezdoslav, p. o. - zoznam diel

Hviezdoslav, P. O. - zoznam diel

Severná žiara, 1870-1872

Duma na rumoch, 1875

Pastieri, 1879

Ilona Žltovlas, 1879

Púť ducha, 1879

Oblaky, 1879

Krb a vatra, nap. 1880

Agar, 1883

Hajnikova žena, 1884-1886

Letorosty I, 1885

Sonety, 1886

Letorosty II, 1886-1887

Mlyn v Tatrách, 1888

Bútora a Čútora, 1888

Na obnôcke, 1890

Ežo Vlkolinský, 1890

V žatvu, 1891

Poludienok, 1891

Ráchel, 1891

Zobrané spisy básnické, 1-15, 1892-1931

Zobrané spisy básnické 1. zv., 1892

Večera, 1892

Kain, 1893

Letorosty III, 1896

Zobrané spisy básnické, 2. zv., 1896

Prechádzky jarom, 1898

Prechádzky letom, 1898

Vianoce, 1898

Zobrané spisy básnické, 3. zv., 1901

Prvý záprah, 1901

Gábor Vlkolinský, 1901

Sen Šalmúnov, 1901

Dozvuky, 1901-1911

Stesky, 1903-1906

Na Lúciu, 1904

Herodes a Herodias, 1909

Krvavé sonety, nap. 1914, uv. 1919

V jesennú polnoc, 1916-1920

Dve návštevy, 1923

Výber z lyriky, 1923

Výber z kratšej epiky Hviezdoslavovej, 1929

Odkazy, 1949

Bratom Čechom, 1951

Spisy P. O. Hviezdoslava v 12. zväzkoch, 1951-1957

Výber z diela, 1953

Básnické prvotiny, 1-2, 1955-1956

Básnické zrenie, 1-2, 1957-1958

Korešpondencia P. O. Hviuezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym, 1962

Oráč a kosec. Výber z kratšej epiky, 1964

Slovenský Prometej. Výber z lyriky, 1972

Hviezdoslav, 1-4, 1973

Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika, 1975