FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hustota prúdová

hustota prudová

- vektorová veličina, ktorej veľkosť je určená podielom prúdu a obsahu plochy kolmej na smer makroskopického pohybu náboja, ktorou prechádza; udáva množstvo náboja, ktorý prejde jednotkovým prierezom kolmým na smer prúdu za jednotku času:

I
J = ÄÄÄ
S

kde J - veľkosť prúdovej hustoty
I - elektrický prúd
S - obsah plochy kolmej na smer prúdu

( L1189;115).