FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hume, d. a kant, i.

Hume, D. a Kant, I.

Humov vplyv na Kanta bol rozhodujúci: Hume prebral Kanta z "dogmatického spánku".