FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Humanita (herder, j. g.)

humanita ( Herder, J. G.)

- organicky súvisí so vzdelaním; humanita je poklad a vymoženosť všetkých ľudských snáh a zároveň aj umením ľudského rodu. Výchova k humanite je dielom, v ktorom treba neustále pokračovať, ak nechceme upoadnúť späť do hrubej zvierackosti a brutality ( L645;251)..