FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hudba veľkomoravská

hudba veľkomoravská

- významná súčasť veľkomoravského umenia, ktorú tvoril starosloviensky bohoslužobný spev a cirkevná hudba byzantského charakteru.